OBOWIĄZEK REJESTRACJI!
W BAZIE DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ
O GOSPODARCE ODPADAMI (TZW. BDO)

OBOWIĄZEK REJESTRACJI!

W BAZIE DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI (TZW. BDO)


Szanowni Klienci,
informujemy, że od 01 stycznia 2020 roku zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 04 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019, poz. 1403), wchodzą w życie nowe obowiązki dla wszystkich przedsiębiorców, będących wytwórcami odpadów.


Zgodnie z nowelą ustawy każdy przedsiębiorca, który w profilu swojej działalności zajmuje się produkcją i/lub wytwarzaniem odpadów ma obowiązek wpisania się do systemu BDO (czyli Bazy danych o odpadach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).


Wytwórcami odpadów są również firmy usługowe, które świadczą usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw są wytwórcą odpadów (chyba, że umowa/zlecenie na rzecz podmiotu, którego dotyczy usługa stanowi inaczej).


Ustawa o odpadach ZOBOWIĄZUJE ww. podmioty do posiadania wpisu w BDO, gdyż od 01 stycznia 2020 roku (zgodnie z obowiązującym na tę chwilę stanem prawnym), brak rejestracji będzie oznaczał brak możliwości odbioru i zagospodarowania wytworzonych odpadów.


Prowadzenie ewidencji odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem indywidualnego konta BDO. Bez takiego wpisu podmiot nie będzie miał możliwości wygenerowania karty przekazania odpadów (która od 01 stycznia 2020 roku będzie niezbędna do odbioru odpadów), a tym samym firma zajmująca się odbiorem odpadów nie będzie mogła wykonać usługi. Nie będzie istniała możliwość wygenerowania karty przekazania odpadów za przedsiębiorcę, gdyż wygenerowany dokument przez wytwórcę odpadu w pierwszej kolejności będzie przekazywany do potwierdzenia transportującemu odpad, który ma obowiązek posiadania ww. dokumentu i okazania go w razie kontroli podczas transportu do miejsca zagospodarowania.


Po dokonaniu wpisu należy pamiętać o obowiązku zamieszczania indywidualnego numeru na dokumentach, które sporządza się w związku z prowadzoną działalnością, jak i obowiązkowych sprawozdaniach w zakresie gospodarowania odpadami, które składa się Marszałkowi Województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.


Wszystkie informacje na temat systemu BDO są dostępne pod adresem https://bdo.mos.gov.pl/ lub https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/bdo-rejestr-podmiotow.html


Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod adresem e-mail: pomoc.bdo@mos.gov.pl, a także dzwoniąc na infolinię dotycząca pomocy merytorycznej oraz informacji na temat szkoleń i ich terminów czynna w dni robocze, w godz.: 8-15:00 tel: 22 37 50 500 lub w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice, tel.: 32 774-09-67.


W razie pytań do Państwa dyspozycji pozostają również pracownicy Firmy Czerwony-Hasiok Sp. z o.o. pod nr tel.: 32 883 112 112.


KROK 1

Rejestracja przedsiębiorstwa w BDO, w tym celu:

• wejdź na stronę www.bdo.gov.pl w zakładkę wnioski i pobierz "Wniosek o rejestrację",

• wypełnij wniosek,

• dostarcz wniosek wraz z niebędnymi załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego odpowiedniego ze względu na siedzibę swojej firmy/działalności.

KROK 2

Po otrzymaniu nr BDO:

• pamiętaj, że z indywidualnym nr rejestrowym BDO otrzymasz login i hasło do swojego konta w bazie, nie udostępniaj nikomu danych i nie zgub danych do logowania :)

• od chwili nadania nr BDO powinien on znaleźć się na wszystich dokumentach firmowych,

KROK 3

Od 01 stycznia 2020 roku:

• zanim zamówisz usługę wywozu/odbioru odpadów pamiętaj o wygenerowaniu karty przekazania odpau w systemie BDO, •po odbiorze odpadu pamiętaj, aby sprawdzić w systemie, czy twoja karta została "zamknięta" (czyli, czy została przewieziona do miejsca docelowego, a przedsiębiorca zajmujący sie zagospodarowaniem odpadów potwiedził odbiór twoich odpadów),

• przenieś kartę do systemu ewidencji znajdującego się w BDO jako osobna zakładka

Kliknij w kontener, który Cię interesuje
projektowanie stron www